Het goede doel is de
"Stichting Odensehuis Hoeksche Waard''

http://odensehuishw.nl

Het Odensehuis biedt perspectief en ondersteuning bij het omgaan met dementie. Dit doen wij door het aanbieden van informatie, contact met lotgenoten en het is een plaats waar men elkaar ontmoet en samen leuke dingen doet.
Mensen met geheugenklachten of beginnende dementie voelen zich soms onzeker en hebben veel vragen over wat hen te wachten staat. In het Odensehuis kunt u hierover met elkaar praten, maar dit hoeft niet.

Ook als u door beginnende dementie uw baan dreigt kwijt te raken, of al kwijt bent, kan het Odensehuis u mogelijk perspectief bieden.
Het Odensehuis werkt aan het bevorderen van kwaliteit van leven en maakt het mogelijk dat mensen met dementie, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en zo een waardevolle bijdrage leveren aan en een plaats hebben in de samenleving.
De ervaring leert dat mensen met dementie en hun mantelzorgers soms vrienden kwijtraken, maar in het Odensehuis ook weer nieuwe vrienden krijgen. Er ontstaat zo een nieuw netwerk, een soort ‘Odensefamilie’.

goede doel foto 2

De opbrengst van de eerste Lions KennisQuiz (2012) was bestemd voor de stichting 'Huif-Bed-Rijden'.

De twee goede doelen van de Lions KennisQuiz 2013 waren 'Wonen Zonder Zorg' en stichting 'Geven aan Jong Leven'.

Goede doel 2 2013

Goede doel 1 2013

Goede doel 2014

De opbrengst van de Lions KennisQuiz avond 2014 was bestemd voor de 'Zit-Ski-Reis' van de Sophia Revalidatie.

De mooie opbrengst van de Lions KennisQuiz avond 2015 was bestemd voor 'Sport- en ontspanningsartikelen voor het AZC Hoeksche Waard'.

opbrengst 2015

 

De opbrengst van de LionsKennisQuiz avond 2016 was bestemd voor de 'NJOKUTI'. Een stichting die zich tot doel stelt kinderen in Tanzania en Oeganda te behandelen aan aandoeningen van het bewegingsapparaat en brandwonden.
Voor meer info: www.NJOKUTI.nl.

De opbrengsten van de Lions KennisQuiz 2017 waren bestemd voor 'Stichting Huifbedrijden' en 'Zora van Zorgwaard''.